Zabezpieczone: Monika i Paweł
29 lipca 2018
Zabezpieczone: Sylwia i Hubert
20 lipca 2018